img

人力资源经理

KWONG WAH YIT POH PRESS BHD

  • MYR 3000.00 - MYR 5000.00 /月
  • Full Time
  • 19, Lebuh Presgrave, George Town, 10300, Pulau Pinang, Malaysia
  • Bahasa Malaysia, English, Mandarin
  • 良好人际沟通, 书写及组织能力, 能独立工作,

我们的公司

喜欢这份工作 ? 立即分享并与您的朋友一起工作 !